آسیب‌شناسی قالی

عوامل آسیب‌رسان به قالی دستبافت از جمله مباحثی است. که در طی سالهای مختلف مورد توجه بسیاری از کارشناسان فرش بوده‌است. که مطالعه تکامل آن درمورد عوامل آسیب رسان به قالی وراههای جلوگیری ازآن که دریک تقسیم بندی کلی عوامل آسیب رسان به فرش دستبافت رابه دو گروه جدا تقسیم نمود.