اصلاح ساییدگی – قالیشویی و مبل شویی عباس کریمی، بهترین قالیشویی در اصفهان

آسیب دیدگی و سائیدگی قالی از پشت (در قالی های کف ساده)