سرنخ و اصلاح آن – قالیشویی و مبل شویی عباس کریمی، بهترین قالیشویی در اصفهان

بعضی از فرشها پس از اتمام کار به علت پاره شدن چله یا قطع نکردن پودهای اضافی و یا علتهای دیگر دارای سر نخ هستند که روی فرش نمایان است و باید گرفته شوند.