شیرازه دوزی – قالیشویی و مبل شویی عباس کریمی ، بهترین قالیشویی در اصفهان

شيرازه يكي ازاركان اصلي در تضمين سلامت فرش بوده و نقشي مهم در تداوم استحكام آن در دراز مدت دارد ؛ بگونه اينكه حتي اهميت اين مطلب در جامعه نيز رواج يافته ونهايت وخامت اوضاع در هر پديده به از هم پاشيدن شيرازه تشبيه مي شود .