چطور از فرش دستبافت مراقبت کنیم؟

در اين بخش دستورالعملهای ساده ای که با رعایت آنها، فرش دستبافت شما از گزند صدمات در امان می ماند بیان می کنیم.

توجه کنید که این دستوالعمل ها در مورد فرشهای مصرفی می باشند و لازم است در مورد فرش های عتیقه با کارشناسان خبره مشورت شود.

همچنین این مقاله هیچ گونه مسئولیتی را برای قالیشویی و مبل شویی عباس کریمی ایجاد نخواهد کرد .